Prohlášení

 

Tyto webové stránky vlastní a spravuje společnost CPI Hotels, a.s. jakožto nezávislý držitel licence Choice Hotels Licensing B.V., Amsterdam, Nizozemsko za značku Comfort Hotel / Clarion Hotel.

Právní informace pro Comfort Hotel Ústí nad Labem City

 • Adresa pro hotel: Masarykova 3128/36
 • Název hotelu: Comfort Hotel Ústí nad Labem City
 • Kontaktní telefonní číslo / E-mailová adresa: +420 475 235 111 / reception.coul@c-hotels.cz
 • Provozovatel: CPI Hotels, a.s.

Sídlo společnosti: Bečvářova 2081/14, Praha 10, 100 00

IČ: 47116757, DIČ: CZ47116757

CPI Hotels, a.s. zastoupena předsedou představenstva, Ing. Janem Kratinou a členkou představenstva, Ing. Marcelou Tvarochovou zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1914.

 

Právní informace pro hostující společnost

 • Název hostující společnosti: Automatic Netware Limited, trading as Bookassist
 • Číslo společnosti: IE312796
 • Registrovaná adresa: 1st Floor South Block, Rockfield Central, Dublin D16 R6V0, Ireland
 • Kontaktní telefonní číslo / E-mailová adresa: +353 1 676 2913 / ireland@bookassist.com
 • Webové stránky: www.bookassist.org

Všeobecné podmínky

Soukromí a důvěrnost uživatelských informací je důležité. Zavázali jsme se k zachování soukromí a zabezpečení vašich uživatelských informací. Z času na čas možná aktualizujeme tyto podmínky, prosíme tedy kontrolujte je zde často. Hotel nebude bez souhlasu zveřejňovat uživatelské informace žádné třetí straně.

Jaké informace shromažďujeme o vás? Jak je používáme?

Věnujeme maximální péči k zabezpečení osobních informací, které získáváme od vás, nejsou použity cestou, které si možná nejste vědomi nebo vám není příjemná. Možná budete chtít požádat o informace o našem hotelu, podílet se na jedné z našich akcí nebo přihlásit se na náš email nebo poštovní seznamy. V odpovědi, můžeme požádat o informace jako je vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a/nebo telefonní číslo.

V případě, že jste se rozhodli poskytnout nám tyto informace, budeme je používat pouze pro stanovený účel. Informace shromážděné na stránce mohou být použity k: vložení vašeho e-mailu do naší akce, zaslání marketingových komunikací nebo dotazníků, odpověď na vaše otázky nebo návrhy, vylepšení kvality vaší návštěvy na našich stránkách. Můžete se rozhodnout k neúčasti prostřednictvím emailu. reception.coul@c-hotels.cz

Zabezpečené rezervace

Jestliže se rozhodnete vytvořit online rezervaci na stránkách, budete odkázáni na rezervační rozhraní a rezervační systém poskytnutý naším booking management system partnerem, Bookassist. Rozumíme, že zabezpečení zůstává hlavním znepokojením pro online spotřebitele a proto jsme vybírali našeho Booking Engine partnera pečlivě.
Všechny informace zaslané do těchto stránek, pokud v SSL relaci, jsou šifrované a chráněné před prozrazením třetím stranám. Bookassist je certifikován jako vyhovující PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards).

Ochrana vašich informací

Chceme zajistit, aby návštěvníci našich stránek pociťovali jistotu při používání stránek k plánování a rezervování jejich ubytování. Hotel je zavázán k ochraně informací, které shromažďujeme. Hotel implementoval bezpečnostní program pro ochranu informací, které jsou uchovávány v našem systému, před neautorizovaným vstupem. Naše stránky jsou hostovány v bezpečném prostředí. Servery/Systémy stránek jsou konfigurovány s šifrováním dat, kódováním, technologiemi a standardními firewall. Když zadáte osobní informace během rezervačního procesu nebo zákaznický email během přihášení, data jsou chráněna přes Secure Socket Layer (SSL) technologii pro zajištění bezpečného přenosu.

Ochrana osobních údajů dětí & Souhlas rodičů

Prosíme, buďte si vědomi, že hotel nenavrhl tuto stránku, a nemá v úmyslu, aby mohla být použita kýmkoliv pod 18 let věku. Proto, tato stránka by neměla být používána kýmkoliv mladším 18 let. Naše podmínky ochrany osobních údajů nám zakazují přijímání uživatelů, kteří jsou mladší 18 let. Hotel výslovně požaduje, aby osoby mladší 18 let, nepoužívali tuto stránku nebo předložili nebo zveřejňovali informace na stránce. V případě, že Hotel neúmyslně získává osobní informace nebo jiná data od uživatelů mladších 18 let, hotel nebude vědomě poskytovat tato data žádné třetí straně k jakémukoliv účelu, a jakékoliv následné zveřejnění by bylo vzhledem ke skutečnosti, že uživatel mladší 18 let používal stránky a poskytl osobní údaje bez žádosti nebo povolení od hotelu.

Odkazy poskytnuté na jiné stránky

Hotel může poskytnout odkazy na počet jiných webových stránek, u kterých se domníváme, že vám mohou nabízet užitečné informace a služby. Nicméně, tyto stránky nenásledují stejná podmínky ochrany osobních údajů jako hotel. Proto nejsme zodpovědní za podmínky ochrany osobních údajů nebo akce třetích stran včetně bez omezení, žádní majitelé webových stránek, jejichž stránky mohou být dosaženy skrz tyto stránky. Žádáme vás, abyste kontaktovali příslušné strany kontroly těchto webových stránek třetích stran nebo zažádali o přístup jejich on-line podmínkám pro relevantní informace o jejich praktikách sběru dat a podmínkách o ochraně osobních dat před předložením jakýchkoliv osobních informací nebo jiných citlivých dat.

Váš souhlas s touto ochranou osobních dat

Použitím těchto stránek vyjadřujete svým jménem a jménem osob, které zastupujete a jejíž údaje zadáváte (pokud takové jsou) souhlas s on-line ochranou osobních údajů a s všeobecnými podmínkami použití těchto stránek včetně souhlasu s uchováváním osobních údajů a informací hotelem, jak je popsáno v tomto prohlášení.

Změny podmínek

Hotel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tyto Podmínky ochrany osobních údajů a zveřejňovat změny bez konkrétního oznámení uživatelům na webové stránce.

Kontaktovat hotel

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se těchto Podmínek ochrany osobních údajů prosíme kontaktujte hotel na +420 475 235 111 nebo reception.coul@c-hotels.cz.

 

 

Toto zabezpečení, ochrana a Cookies podmínky aplikované na našich hotelových webových stránkách.


1. Zabezpečení

Náš hotel je spojen s Bookassistem, který nám poskytuje Booking engine služby.

Thawte zabezpečovací certifikát

Bookassist je ověřen jako poskytovatel služeb skrz Thawte Certification Authority. Čtěte více na tomto linku:

Bezpečnost kreditních karet

Stránka podrobnosti o kreditních kartách systému Bookassist je chráněna výkonnou šifrovací technologií Secure Sockets Layer (SSL). SSL šifruje Vaše jméno, číslo kreditní karty a datum platnosti před jejich cestou po internetu. Tím se obchodování prostřednictvím internetu stává stejně bezpečné jako nákup po telefonu. Tím je zajištěno, že informace o Vaší kreditní kartě zůstanou naprosto důvěrné. Od zahájení naší činnosti v roce 1999 SSL technologie bezpečného připojení a bezpečné transakce již účinně ochránila tisíce Bookassist zákazníků, kteří online přenesli čísla svých kreditních karet a udělali nákup.

Stránka podrobnosti o kreditních kartách systému Bookassist je chráněna výkonnou šifrovací technologií Secure Sockets Layer (SSL). SSL šifruje Vaše jméno, číslo kreditní karty a datum platnosti před jejich cestou po internetu. Tím se obchodování prostřednictvím internetu stává stejně bezpečné jako nákup po telefonu. Tím je zajištěno, že informace o Vaší kreditní kartě zůstanou naprosto důvěrné. Od zahájení naší činnosti v roce 1999 SSL technologie bezpečného připojení a bezpečné transakce již účinně ochránila tisíce Bookassist zákazníků, kteří online přenesli čísla svých kreditních karet a udělali nákup.

 

2. Podmínky Cookies

Tyto podmínky nastiňují, jak můžeme použít cookies na našich webových stránkách.

Respektujeme vaše právo na soukromí. S veškerými osobními informacemi, které jste dobrovolně vložili na této webové stránce, bude zacházeno s příslušnými standardy bezpečnosti a důvěrnosti a v souladu s Irich Data Protection Acts, 1988 (ve znění pozdějších předpisů).

Co jsou Cookies?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou stažené z vašeho zařízení, když navštěvíte naše webové stránky. Cookies jsou pak poslány zpět do původních webových stránek každé další návštěvě nebo do jiných webových stránek, které rozpoznávají Cookie. Cookies jsou užitečné, protože umožňují webovým stránkám rozpoznat uživatelské zařízení.

Jaké typy Cookies mohou být použité na těchto webových stránkách?

Nezbytně nutné Cookies

Nezbytně nutné Cookies jsou nutné, abyste se mohli pohybovat po webových stránkách a používat jejich nástroje. Používáme tyto Cookies k zajištění služeb, které jste si výslovně vyžádali.

Příklady nezbytně nutných Cookies, které mohou být používány na této stránce:

Bookassist udržení relace uživatele

Výkonnostní Cookies

Výkonnostní Cookies jsou Cookies, které shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, například na které stránky návštěvníci chodí nejvíce. Používáme tyto Cookies k shromažďování informací anonymně na stránkách, které navštěvujete.

Příklady výkonnosti Cookies, které je možné používat na této stránce

Google Analytics: Web analytics služby poskytované Google, Inc. ("Google"). Tato služba používá Cookies. Cookies pomáhájí analyzovat webové stránky, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Informace generované přes Cookies o vašem užívání webových stránek(včetně vaší IP adresy) budou předány a uloženy na Google serverech ve Spojených státech. Google bude tyto informace používat pro účely vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavení reportů aktivit na webových stránkách pro nás a poskytování dalších služeb týkajících se webové aktivity a užívání internetu. Google může také přenášet tyto informace třetím stranám, kde to požaduje zákon nebo kde tyto třetí strany zpracovávají informace pro Google. Google nebude spojovat vaše IP adresy s jakýmikoliv jinými daty. Můžete odmítnout používání cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, nicméně si uvědomte, že pokud to uděláte, nebudete moci plně využívat veškeré funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky a povolením cookies, souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a pro účely, jak je uvedeno výše.

Bookassist sledování konverze cookie: Statistiky sledování konverzí.

Účelné Cookies

Účelné cookies jsou cookies, které umožňují webové stránce zapamatovat si volby od uživatele (jméno, adresu, jazyk). Používáme tyto cookies k zapamatování vytvořených voleb ke zlepšení našich uživatelských zkušeností.

Příklady funkčních Cookies, které mohou být používány na této stránce:

Expression Engine cookie: udržení uživatelských preferencí jako je jazyk.

Bookassist číslo_rezervace: uloží volby uživatele.

Reklamní Cookies

Reklamní Cookies je technologie pomocí které je uživateli zobrazována reklama více odpovídající jeho zájmu. Pomocí těchto Cookies je zaznaménána informace zda uživatel navštívil danou stránku. Tato technologie je podporována mnoha internetovými stránkami. My tyto Cookies používáme ke sběru informací, o tom které stránky jste navštivili a podle toho vám zobrazujeme odpovídající reklamu.

Reklama na míru

Jestliže máte Cookies povolené na vašem počítači, budeme vám prezentovat reklamy relevantní k našim webovým stránkám. Google a třetí strana prodejců ukazují naše reklamy skrz rozdílné internetové strany. Jestliže máte zapnuté Cookies, můžete vidět naše reklamy pro tyto webové stránky na jiných webových stránkách. Jestliže si budete přát se odhlásit z reklamy na míru, prosíme navštivte Network Advertising Initiative opt-out stránku http://www.networkadvertising.org/choices/

Cookies třetí strany

Můžeme instalovat cookies třetí strany na naše webové stránky. Cookies třetí strany jsou cookies, které jsou nastaveny na jinou doménu než webové stránky, které jsou navštěvovány uživateli. Jestliže uživatel navštěvuje webové stránky a jiný subjekt nastaví cookie skrz tuto webovou stránku, tak toto by byla cookie třetí strany.

Příklady třetí strany cookies, které mohou být používány na této stránce.

Adobe online marketing a web analytics shromažďuje statistické informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky.

Google Adwords: shromažďuje statistické informace o uživateli a konverzi.

Google Remarketing: umožňuje reklamu u uživatelů, kteří navštívili stránku.

Facebook sdílení sociálních médií.

Cookies námi používané nám umožňují vylepšit naše webové stránky a poskytovat vám více osobní služby. Jestliže, po dodání osobních informací, požadujete kopii nebo si přejete diskutovat, opravit nebo vymazat je, prosíme, kontaktujte nás. Kontaktujte Bookassist, prosíme, podívejte se do kontaktu Bookassist.org/contact.jsp

Jestliže nechcete přijímat cookies, můžete upravit nastavení vašeho prohlížeče; funkce Nápovědy přímo ve vašem prohlížeči vysvětluje jak změníte toto nastavení. Můžete také navštívit www.aboutcookies.org, které obsahují komplexní informace o tom, jak spravovat soubory cookies v široké škále prohlížečů.

Prosíme berte na vědomí, že díky blokování cookies nemusíte být schopni plně využívat veškeré funkce těchto webových stránek, zejména používání rezervačního systému k dokončení rezervace.

 

Informační text pro klienty CPI Hotels, a.s. o zpracování osobních údajů


Na této stránce naleznete v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále též jen „GDPR“, nejdůležitější informace o Vašich osobních údajích, které zpracovává společnost CPI Hotels, a.s., IČO: 47116757, se sídlem Bečvářova 2081/14, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 1914 („CPI Hotels“ nebo „my“).

CPI Hotels je na trhu zastoupena značkami Budha-Bar Hotel Prague, Clarion Hotels, Comfort Hotels, Mamaison Hotels & Residences, Spa & Kur Hotels, Fortuna Hotels, Private Label Hotels, Ubytovny.cz a Benada Restaurant.

1. Jaké údaje zpracováváme?

A) Údaje klientů
Na základě Vaší rezervace (či pobytu bez rezervace) zpracováváme osobní údaje klientů v následujícím rozsahu:

 • identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, či obdobného dokladu a případně též e-mailová adresa a telefonní číslo),
 • v případě podnikajících fyzických osob také označení podnikající fyzické osoby, sídlo, IČO, DIČ, údaj o plátci DPH,
 • v případě služebních cest nepodnikajících osob také údaje o organizaci, která pobyt objednala, či uhradila),
 • údaje o účelu pobytu, příp. údaj o tom, že klient je osobou, která nepodléhá poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt,
 • informace o Vašem členství ve věrnostním programu,
 • údaje o Vašem pobytu a využívaných službách a o výši a způsobu platby za poskytnuté služby (v případě bezhotovostní úhrady číslo bankovního účtu, či údaje o platební kartě),
 • v případě cizích státních příslušníků kromě výše uvedených údajů také datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza, adresa trvalého bydliště v zahraničí,
 • v případě hostů, kteří využívají parkování v našem hotelu, také SPZ automobilu.

V našich Spa & Kur Hotels Vám poskytujeme kromě ubytování též lázeňskou péči. V případě jejího využití zpracováváme kromě výše uvedených též následující údaje:

 • údaje o diagnóze získané přímo od Vás naším lékařem při vstupní lékařské prohlídce,
 • údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých Vám v našich zařízeních a o průběhu léčebného pobytu (lékařská kontrola, případné zdravotní komplikace v průběhu pobytu apod.)

B) Fotodokumentace z pořádaných akcí
U námi pořádaných akcí pořizujeme v přiměřeném rozsahu fotodokumentaci (situační záběry z akcí) za účelem následného zveřejnění vybraných fotografií na našich webových stránkách pro propagační účely CPI Hotels. Takovýmto způsobem nejsou primárně zobrazováni návštěvníci konkrétní akce, nýbrž celková atmosféra akce, záběry nejsou zveřejňovány v detailním rozlišení, nepřipojujeme k nim ani popisky konkrétních osob návštěvníků akce. Dle odborného názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů se v takových případech nejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o ochranu soukromí dle občanského zákoníku; souhlas se zpracováním osobních údajů k „ilustračním“ snímkům tedy není třeba vyžadovat.

Na pořizování fotodokumentace jsou návštěvníci předem upozornění formou piktogramu fotoaparátu, naši fotografové jsou viditelně označeni a fotodokumentace je pořizována pouze v hlavním prostoru akce a návštěvníci tak vždy mají možnost pobývat v prostorech, kde není fotodokumentace pořizována. V případě jakýchkoli pochybností, či dotazů k pořizování fotodokumentace máte možnost obrátit se na nás na níže uvedených kontaktech.

2. Na základě čeho a za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?

A) Zpracování nezbytné pro plnění právních povinností

Poskytnutí a zpracovávání veškerých výše uvedených osobních údajů, s výjimkou údaje o e-mailové adrese a telefonním čísle a informace o Vašem členství ve věrnostním programu, je nezbytné pro účely plnění našich právních povinností, zejména povinností vyplývajících ze zákona o místních poplatcích a zákona o pobytu cizinců na území České republiky a také z účetních a daňových předpisů.

B) Zpracování nezbytné pro plnění smluvního vztahu

Zpracování Vašich identifikačních údajů a údajů o Vašem pobytu a o poskytnutých službách a o výši a způsobu jejich úhrady je nezbytné pro účely plnění smluvního vztahu týkajícího se Vašeho pobytu, tedy zajištění objednávek a rezervací, uzavření a plnění smluv týkající se námi nabízených a poskytovaných ubytovacích, stravovacích a souvisejících služeb.
V případě lázeňské péče zpracováváme údaje vyplněné v registrační kartě, údaje o Vašich absolvovaných léčebných pobytech a o výkonech zdravotní péče poskytnutých Vám v našich zařízeních a také údaje o úhradě pobytu. Tyto údaje zpracováváme na základě právního vztahu mezi Vámi a CPI Hotels, jehož předmětem je poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a souvisejících služeb (ubytovacích, stravovacích apod.). Účelem takového zpracování je poskytování uvedených služeb.

C) Důsledek neposkytnutí údajů

Bez poskytnutí výše uvedených údajů Vám nemůžeme poskytnout naše ubytovací služby. Pro poskytnutí stravovacích a dalších služeb žádné Vaše osobní údaje nepotřebujeme a tedy je pro tento účel ani nezískáváme a nezpracováváme.

D) Zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a informace o Vašem pobytu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu, účelem zpracování je zde výhradně možnost zasílat Vám marketingová a obchodní sdělení, tedy informace o zajímavých novinkách, slevách apod.

Osobní údaje v tomtéž rozsahu zpracováváme též pro zasílání dotazníků spokojenosti po pobytu v našich hotelech, za účelem ověřit Vaši spokojenost s našimi službami a trvale zvyšovat kvalitu našich služeb pro Vás.
V našich hotelech nedochází k případům zpochybnění poskytnutých služeb ani služeb lázeňské péče našimi hosty. Pokud by k takovému případu došlo, byli bychom nuceni zpracovávat údaje o poskytnutých službách v rozsahu nezbytném pro vedení takovéhoto sporu, a to výhradně za účelem ochrany našich práv v takovémto sporu. Obdobně bychom byli nuceni zpracovávat nezbytné údaje též v případě neuhrazení našich služeb, či v případě nám způsobené škody.

E) Zpracování na základě souhlasu

Na základě Vašeho souhlasu nebo nastavení povolení používaných aplikací ve Vašem internetovém prohlížeči zpracováváme technické informace získané při návštěvě našich internetových stránek – podrobně viz separátní informační text dostupný na www.cpihotels.com/cs/cookies.

Našim klientům nabízíme služby wi-fi sítě, přičemž máte možnost zvolit zpoplatněnou variantu připojení, či variantu připojení poskytovaného zdarma. V případě připojení zdarma jste předem informován, že CPI Hotels bude užívat údaje o Vaší e-mailové adrese výhradně pro účely zasílání marketingové komunikace informující Vás o zajímavých novinkách, slevách apod. Následně máte kdykoli možnost vyjádřit nesouhlas s dalším zasíláním marketingové komunikace.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním výslovného sdělení na naši adresu (CPI Hotels, a.s. Bečvářova 2081/14 100 00 Praha 10), či e-mailovou adresu dp@cpihotels.com, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na www.cpihotels.com, příp. změnou nastavení svého internetového prohlížeče. Odvolání souhlasu je účinné doručením takovéhoto sdělení CPI Hotels. Dle GDPR není odvoláním souhlasu dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

F) Automatizované zpracování Vašich údajů

V žádném případě neprovádíme automatizované rozhodování, či jiné automatizované zpracování Vašich osobních údajů, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

 

3. Zdroj osobních údajů

Veškeré výše uvedené údaje získáváme přímo od Vás, v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a poskytování ubytovacích a stravovacích služeb.

Pokud Vám rezervaci našich služeb zajistila jiná osoba (typicky to bývá zaměstnavatel v případě služebních cest), získáváme Vaše základní identifikační a kontaktní údaje (v rozsahu jméno a příjmení a telefonní číslo, případně e-mailovou adresu) přímo od této osoby.

U rezervací zadaných prostřednictvím rezervačních portálů nám Vaše základní identifikační a kontaktní údaje (v rozsahu jméno a příjmení a telefonní číslo, případně e-mailovou adresu) předává rezervační portál.

 

4. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu Vašeho pobytu v našem hotelu. Následně po jeho ukončení zpracováváme pouze:

 • Údaje, u kterých nám povinnost jejich zpracování vyplývá z relevantních právních předpisů, a to pouze po dobu, která je nezbytná dle těchto právních předpisů. (Např. účetní a daňové doklady, které Vám vystavujeme, obsahují též některé Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.)
 • Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a informaci o Vašem pobytu pro účely přímého marketingu CPI Hotels (zasílání informací o zajímavých novinkách, či slevách našich služeb apod.) a pro zasílání dotazníků spokojenosti. Údaje pro zasílání dotazníků spokojenosti zpracováváme pouze do doby vyhodnocení dotazníků (maximálně 1 měsíc po Vašem pobytu). Pro účely přímého marketingu zpracováváme Vaše údaje uvedené výše do doby, než nám sdělíte svůj případný nesouhlas s dalším takovýmto zpracováním.
 • Údaje nezbytné pro účely existujících, či reálně hrozících sporů. Tyto údaje zpracováváme pouze do doby pravomocného rozhodnutí sporu a splnění povinností z rozhodnutí vyplývajících, resp. do doby, v níž může případně dle platných právních předpisů dojít ke sporům o poskytnuté služby.

Údaje o cookies a datech protokolů zpracováváme po dobu maximálně 13 měsíců od posledního využití cookies, či dat protokolů.

Po uplynutí výše uvedených dob Vaše osobní údaje pravidelně likvidujeme, a to v papírové i elektronické formě.

 

5. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

A) Předávání třetím osobám
Vaše osobní údaje nepředáváme ani nezpřístupňujeme žádným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci, u nichž povinnost předání údajů vyplývá z platných a účinných právních předpisů (tak je tomu typicky u údajů, které zpracováváme na základě zákona o místních poplatcích, či na základě zákona o pobytu cizinců na území České republiky).

V případě služeb lázeňské péče Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme nikomu, naši lékaři a další zdravotnický personál jsou zaměstnanci CPI Hotels.

B) Zpracovatelé
Pro účely zajištění některých podpůrných služeb (např. rozesílání marketingových sdělení, zkvalitňování komunikace a segmentace nabídek, zajištění on-line hotelových rezervací, zpracování cookies) využíváme služeb zpracovatelů. Jedná se vždy o zpracování prováděné výhradně pro naši společnost a na základě našich pokynů. U všech zpracovatelů dbáme na jejich výběr z hlediska důvěryhodnosti a kvality služeb, včetně zabezpečení zpracovávaných osobních údajů. Zpracování je možné pouze na základě smlouvy uzavřené mezi CPI Hotels a zpracovatelem, která zpracovatele zavazuje ke stejné míře ochrany osobních údajů, jakou poskytuje sama CPI Hotels. O zpracovatelích, se kterými aktuálně spolupracujeme, Vás na požádání budeme informovat.

C) Předávání do zahraničí
Naši zpracovatelé mají zásadně sídlo i místo zpracování osobních údajů v ČR, případně v jiné zemi EU. Pouze v případě zasílání a hodnocení dotazníků spokojenosti a v případě některých rezervačních systémů používáme zpracovatele na území USA, vždy se jedná o renomované společnosti v rámci mezinárodních hotelových, rezervačních a podobných sítí, zajišťující služby pro hotely v celosvětovém rozsahu.

Rozhodnutím Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí definovala Evropská komise společně s vládními orgány Spojených států amerických systém „štítu soukromí“ („Privacy Shield“) jako zvláštní nástroj k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů i po jejich předání příjemci do Spojených států amerických. Na základě tohoto rozhodnutí platí, že Společnosti, usazené ve Spojených státech amerických, které se zavázaly k dodržování zásad programu „Privacy Shield“, zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Výše zmiňovaní zpracovatelé se sídlem v USA patří mezi společnosti, které se takto zavázaly k dodržování zásad programu Privacy Shield. Více informací naleznete na oficiálních stránkách programu https://www.privacyshield.gov. Program Privacy Shield je nadále platným i po účinnosti GDPR.

V jiných než výše uvedených případech nepředáváme osobní údaje mimo území EU.

 

6. Jakým způsobem CPI Hotels zajišťuje ochranu osobních údajů

Veškeré osoby, které na naší straně přijdou do styku s osobními údaji, mají uloženu povinnost zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu s CPI Hotels, popřípadě se zpracovatelem.

 

7. Vaše práva dle platné právní úpravy

Dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:
- právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme; toto zahrnuje právo získat od CPI Hotels následující informace:

 • potvrzení, zda CPI Hotels zpracovává Vaše osobní údaje
 • přístup k těmto osobním údajům,
 • informace o účelech zpravování,
 • o kategoriích dotčených osobních údajů,
 • informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny,
 • o plánované době uložení, či kritériích k jejímu stanovení,
 • o existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, nebo omezení jejich zpracování, či právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • o právu podat stížnost k dozorovému úřadu,
 • o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů – od Vás,
 • o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování,
 • o vhodných zárukách při předávání osobních údajů mimo EU,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, i kopii osobních údajů.

- právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, nepřesné, či neúplné; opravu provede CPI Hotels s ohledem na technické možnosti bez zbytečného odkladu,
- právo požadovat výmaz osobních údajů v případech stanovených GDPR, např. v případě odvolání souhlasu se zpracováním, či vznesení námitky proti zpracování, v případě protiprávního zpracování osobních údajů, v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány apod. Můžete tedy požádat o výmaz Vašich osobních údajů, tato možnost však neplatí v případě, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, a v některých dalších případech stanovených GDPR.
- právo požadovat omezení zpracování osobních údajů v případech předvídaných GDPR, jako je tomu např. v případě, kdy popíráte přesnost osobních údajů, vznášíte námitku proti zpracování apod.
- právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu, či na základě nezbytnosti jejich zpracování pro splnění smlouvy s Vámi, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. V takových případech Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému, Vámi určenému správci,
- právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných zájmů, včetně zpracování pro účely přímého marketingu. Pokud v takovém případě neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme v takovém případě Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
- právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním výslovného sdělení na naši adresu (CPI Hotels, a.s. Bečvářova 2081/14 100 00 Praha 10), či e-mailovou adresu info@cpihotels.com, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na www.cpihotels.com, příp. změnou nastavení svého internetového prohlížeče. Odvolání souhlasu je účinné doručením takovéhoto sdělení CPI Hotels. Dle GDPR není odvoláním souhlasu dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, s výjimkou případů v GDPR výslovně uvedených,
- kromě výše uvedeného máte v případě, kdy se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno GDPR, právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

8. Naše kontaktní údaje

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese CPI Hotels, a.s. Bečvářova 2081/14 100 00 Praha 10, či na e-mailové adrese našeho pověřence pro ochranu osobních údajů dp@cpihotels.com, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na www.cpihotels.com.

Made with by Bookassist

Online rezervace